PICKNICK / PICKNIQUE 27-05-2018

Picknick op zondag 27 mei / PICKNIQUE le dimanche 27 Mai  te / A Leefdaal – Boskee 20 op uitnodiging van / sur invitation de Costanza en / ET  Louis de Liedekerke. 

De leden, van wie het lidmaatschap 2018 betaald werd, worden uitgenodigd samen met hun hondjes op een Picknick aangeboden door onze bestuursleden Costanza en Louis de Liedekerke die zal doorgaan in de tuinen, Boskee 20 te 3061 Leefdaal, tussen 12u30 tot 15u30.

Maximaal toelaatbaar = 50 personen!Er wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro’s per persoon en er moet op voorhand vóór 10 mei ingeschreven worden, bij Ivan Kempeneers, e-mailadres ivankempeneers@skynet.be.

Het bedrag van 5 euro’s per persoon, dient gestort te worden op de clubrekening Royal Schiperkes Club BE14 0010 7919 1583 Dorpsstraat 85,  3550 Heusden-Zolder.

Les membres, en ordre de cotisation pour 2018, sont invités avec leurs petits chiens sur un pique-nique offert par nos membres du comité Costanza et Louis de Liedekerke. Ce pique-nique aura lieu dans leur jardin, Boskee 20 à 3061 Leefdaal, entre 12h30 à 15h30. Maximum 50 personnes !Une contribution de 5 euros par personne est requise et l’inscription doit être faite à l’avance, avant le 10 mai,  chez Ivan Kempeneers, email: ivankempeneers@skynet.be. Tél. 02-305 30 31

Ce montant de 5 euros par personne, doit être versé sur le compte du Royal Schipperkes club BE14 0010 7919 1583 – Dorpsstraat 85 – 3550 Heusden-Zolder.

De eigenaars zijn verantwoordelijk voor hun honden / Les propriétaires sont responsables de leur chiens