Schipperkes Vrienden Nederland 03-06-2018

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 3 juni 2018
Schipperkes Vrienden Nederland

Manege Burgers – Sebrechtsedijk 2 – 5066 PW Moergestel

Aanvang keuring: 10:30 uur

Keurmeester: de heer D. Spruyt.

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de Kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Leden van onze vereniging mogen voor elke ingeschreven hond in de Tussen-, Open-, Fokkers- en Kampioensklas    € 5,00 in mindering brengen op het totaalbedrag. Het totaalbedrag gelijktijdig met de inschrijving overmaken op NL52 RABO 0317.3518.85 t.n.v. Schipperkes Vrienden Nederland, Veghel o.v.v. Deelname Kampioensclubmatch. De inschrijving wordt in behandeling genomen zodra uw betaling is ontvangen. Meer informatie via eefje70@icloud.com of het secretariaat. Sluitingsdatum inschrijvingen 15 mei.
Naam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Land:  
Tel.nr.:  
E-mailadres:  
IBAN-nummer:  
Naam hond:  
Geslacht:  
NHSB-nummer:  
Naam vader:  
Naam moeder:  
Geboortedatum:  
Fokker:  
Klasse: (kruis het juiste vakje aan)
Jongste pupklas 4-6 mnd. Puppyklas

6-9 mnd.

Jeugdklas 9-18 mnd. Tussenklas 15-24 mnd. Open klas

vanaf 15 mnd.

Kampioenklas

vanaf 15 mnd.

Veteranenklas

vanaf 8 jr.

Fokkersklas 9 mnd.
 

 

             
Jongste pup- en puppyklasse                                                                       € 10,00

Jeugd- en veteranenklasse                                                                          € 20,00

Tussen-, open-, fokkers- en kampioensklasse                                             € 30,00

In mindering te brengen omdat ik lid van de rasvereniging ben             -/-    €   5,00                                                -/-

Lunchpakket per persoon                                                                             €   5,00 x aantal personen

Vrijwillige bijdrage                                                                                         €

Totaalbedrag:
U kunt dit formulier per post versturen naar: Eveline Muller-Smulders – Zeven Eikenlaan 40 – 5461 ED Veghel
Of per e-mail: eefje70@icloud.com. Wilt u meerdere honden inschrijven?, vul voor elke hond een eigen formulier in. Natuurlijk kunt u uw Schipperke(s) ook inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website.
De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen, ook bij afwezigheid van de hond.

Handtekening exposant: