Kampioensclubmatch Nederland 07-06-2020 afgelast

Kampioenschapsclubmatch 7 juni 2020
Schipperkes Vrienden Nederland
Lokatie: Dogcenter – Jan Stuversdreef 4 – 5315NZ Kerkwijk / Nederland
Aanvang keuring: 10:30 uur
Keurmeester: mw. R. van Veen-Keur
Beste Schipperkesvriend, met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de Kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Totaalbedrag gelijktijdig met de inschrijving overmaken op NL52 RABO 0317.3518.85 t.n.v. Schipperkes Vrienden Nederland. Vermelding: Deelname Kampioensclubmatch. De inschrijving wordt in behandeling genomen zodra uw betaling is bijgeschreven. Sluitingsdatum inschrijving 15 mei.
Meer informatie via het secretariaat. Eveline Muller – Zeven Eikenlaan 40 – 5461 ED Veghel. email: eefje70@icloud.com
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Tel.nr.:
E-mailadres:
IBAN-nummer:
Naam hond:
Geslacht:
NHSB-nummer:
Naam vader:
Naam moeder:
Geboortedatum:
Fokker:
Klasse: (kruis het juiste vakje aan)
babyklasse 4-6 mnd. puppyklasse
6-9 mnd. jeugdklasse 9-18 mnd. tussenklasse 15-24 mnd. open klasse
15 mnd.-8 jr. kampioenklasse
15 mnd.-8 jr. fokkersklasse
9 mnd.-8 jr. veteranenklasse vanaf 8 jr.

Voor niet-leden tussen-, open-, fokkers- en kampioensklasse € 30,00
Voor clubleden € 5,00 korting in de tussen-, open-, fokkers- en kampioensklasse € 25,00
Jeugd- en veteranenklasse € 20,00
Baby- en puppyklasse € 10,00
Lunchpakket (brood, soep, warme snack, melk, ei, beleg en fruit) € 8,50
Vrijwillige bijdrage: € …………………
Totaalbedrag: €……………..
U kunt dit formulier per post versturen naar: Eveline Muller – Zeven Eikenlaan 40 – 5461 ED Veghel
Of per e-mail: eefje70@icloud.com
Wilt u meerdere honden inschrijven? Vul voor elke hond een eigen formulier in.
Natuurlijk kunt u uw Schipperke(s) ook inschrijven via het digitale inschrijfformulier op de website.
De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met honden-ziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen, ook bij afwezigheid van de hond.

Handtekening exposant: