Mitgliedschaftsformular

Mitgliedschaftsformular


 

Nieuwe leden :  € 25 + € 5 (entreegeld)

Nieuwe buitenlandse leden: € 30 + € 5 (entreegeld)

Lidmaatschap per jaar:  € 25

Buitenlandse leden per jaar:  € 30

Gezinslid per jaar:  € 10 (geen entreegeld)

Rekeningnummer : IBAN BE14 0010 7919 1583        

BIC – GEBABEBB

Royal Schipperkes Club