Kampioen Clubmatch Nederland 17-10-2021

 

Inschrijving Kampioenschaps clubmatch


Met het onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de Kampioenschapsclubmatch 2021.   Mocht u liever per post inschrijven, onder contact informatie kunt u inschrijfformulieren downloaden.  Sluitingsdatum: 1 oktober 2021.

Kosten:

  • Voor niet-leden tussen-, open-, fokkers- en kampioensklasse: 35,- euro
  • Voor clubleden tussen-, open-, fokkers- en kampioensklasse: 30,- euro
  • Jeugd- en veteranenklasse: 25,- euro
  • Baby- en puppyklasse: 15,- euro
  • Lunchpakket (brood, soep, warme snack, melk, ei, beleg en fruit): 8,75 euro

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch 2021

Zondag 17 Oktober 2021 Dogcenter – Jan Stuversdreef 4 – 5315NZ Kerkwijk .   Aanvang keuring 10:30 uur.   Keurmeester dhr J. Ebels.

* verplicht veld)

Ja Nee
Reu Teef
 Ja, ik schrijf meerdere honden in.
 Ja, ik betaal meer i.v.m. vrijwillige bijdrage.
Exposant verklaart:

De inzender verklaart zich te confirmeren aan de voorwaarden en bepalingen zoals omschreven in het reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.   De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met honden-ziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd.   Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen.   Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak.   De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd.   Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.

Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen, ook bij afwezigheid van de hond.

 Ik verklaar dit en gaat akkoord  *

De inschrijving wordt pas in behandeling genomen zodra uw betaling is bijgeschreven (Totaalbedrag gelijktijdig met de inschrijving overmaken) op NL52 RABO 0317.3518.85 t.n.v. Schipperkes Vrienden Nederland, Veghel. vermelding: Deelname Kampioensclubmatch.

Contact Informatie

Contact
  • Telefoon:
    06-22706018
  • Email:

secretaris@schipperkesvriendennederland.nl