Fastest Schipperke Results 2024

FASTEST SCHIPPERKE 2024Superwoman de l’Empire du Phoenix

Fastest Schipperke 2024

Raptor le Véloce de l’Empire du Phoenix

Fastest Schipperke 2024 (first MALE & second  overall)